İLETİŞİM

Tuban Harita Şehircilik İnşaat

Yol Projeleri

Yol olmayan bölgelerde hazırlanacak projeler öncesi o bölgenin topoğrafik yapısı çıkartılır. Çevre yolu, bağlantı yolları, ara yollar gibi her türlü yol projesinin hazırlanması ve sahaya tatbiki için üç boyutlu hâlihazır haritalara ihtiyaç vardır.

Yolun doğru eğim ve hatta yapılması, alt yapıların doğru kotlarda ve projede belirlenmiş yerlerine aplike edilmesi ve sahaya doğru bir şekilde uygulanması Harita Mühendisliği faaliyetleri içindedir.

Kırmızı Kot uygulaması ise şehir için imar planlarında Açılmamış İmar Yolu olarak görünen alanların projelendirilmesi işlemidir.

Parselasyon