İLETİŞİM

Tuban Harita Şehircilik İnşaat

Tevhid

İki veya daha fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesi işlemidir. 

Parselasyon