İLETİŞİM

Tuban Harita Şehircilik İnşaat

İfraz

Bir parselin imar planında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla arazinin 2'ye veya daha fazla parsele ayrılması işlemidir.Bu işlem harita mühendisliği hizmetleri kapsamında şirketimiz tarafından ilgili belediyece işlemleri yapılarak sizlere teslim edilir.

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün imar planı içinde veya plan dışı alanda olması durumuna göre farklılık gösteren teknik şartlarla en az ikiye veya daha fazla parçaya bölünüp her parselin tapu kütüğüne ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz denir.

İfraz