İLETİŞİM

Tuban Harita Şehircilik İnşaat

Bina Aplikasyon Krokisi

Vaziyet planı parsel üzerine yerleştirilmiş, yetkili kurumların onayladığı, binaya ait köşe noktalarının koordinatlandırılarak hazırlandığı evraktır.

Parselasyon